Lovpligtige oplysninger

KLAGEMULIGHED
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf: 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf. 72405600 www.naevneneshus.dk.
FORSIKRING
Ejendomsmæglerfirmaet Ronnie Karlsson har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. 2100 KBH Ø. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk
SAMARBEJDSAFTALER
 - Willis/Alm Brand
 - Dansk Boligforsikring
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
 - Willis/Alm Brand
 - Dansk Boligforsikring